Våra tjänster
AGS

AGS ger avancerade högteknologiska Geomatik och Geoscience tjänster till företag, industrier och statliga kunder genom att samla in, analysera, hantera och distribuera rumsligt (spatialt) eller geografiskt refererade data. Applied Geomatics Sweden AB bygger på öppen källkod för att leverera mobil applikation, interaktiva Internet-kartor och bygger rumsliga (spatiala) databaser för sina kunder. Dessutom erbjuder våra tjänster pålitliga, tillgängliga och tillämpliga rumsliga (spatiala) data att användas i beslutsprocessen och planeringsprocesser för våra kunder.

AGS expertis tjänster har upprätthållits och utvecklats med GIS (geografiska informationssystem) och fjärranalys tillgångar, för att förbättra tjänster, kundvård och öka försäljning och intäkter.

Applied Geomatics Sweden AB tillhandahåller följande tjänster och rådgivning: