Om företaget Applied Geomatics Sweden AB
AGS

Applied Geomatics Sweden AB har etablerat sig som ledande inom geomatik, geospatial informationshantering och geovetenskap. Med mer än 20 års erfarenhet, har vi en stab av ingenjörer, forskare och kvalificerade tekniker inom sina respektive områden. Vi är specialiserade på tillhandahållandet av tjänster, lösningar och utveckling av mobila applikationer.
Vi anser att varje kund är unik och nöjda kunder är vårt engagemang.

Fredrik Davidsson, M.Sc.

Fredrik Davidsson, M.Sc.
Partner
Tel: +46 (0) 733 234 741
fredrik.davidsson@geoloc.se